?

Log in

No account? Create an account

Defying Tolerance

פוליטיקה, טכנולוגיה


Previous Entry Share Next Entry
ביומטריה בשקל
lfroen

הדיון האחרון בכנסת ובוועדת השרים פשוט ביזארי. לרוב המשתתפים לא היה מושג ירוק על מה הם מדברים.

כן, זיוף של תעודת זהות מהווה בעיה מסוימת. וכן, ניתן לשפר מצב ע"י אמצעים טכנולוגיים כאלה ואחרים, כולל בדיקות ביומטריות.

וכאן קופצים כל מיני "פעילים בארגון זכויות ל-..." למדברים ללא סוף על "הפרת פרטיות" לכאורה. למען הסר ספק: אני תומך בזכות לפרטיות ומתנגד בתוקף לוויתורים בפרטיות לצרכי "ביטחון". וכן, גם אני מתנגד להקמת מאגר טביעות אצבעות של כל האזרחים.

אם זאת יש לציין שרוב הטענות ש-"ארגוני זכויות" משמעיים הם גיבוב של שטויות.

·         בישראל היום כבר קיים בסיס נתונים כזה בצה"ל. חלק גדול מאוד של אוכלוסיה התגייס ולכן מופיע במאגר.

·         למרות שמאגר הנ"ל קיים קבר לא מאט זמן עוד לא ראינו אותו זולג לאינטרנט

·         בתאוריה אפשר לזייף טביעות אצבעות. במציאות הדבר לא מעשי במיוחד.

·         אם מישהו רוצה לשתול טביעות אצבעות – מוזמן לעשות זאות כבר היום. לא קשה להשיג טביעות אצבעות של כל אחד ואחד.

בעיתיות שבדבר לא קשורה לפרטיות. בעיה היא שתנתן אמון מופרז למידע שמופיע במאגר. שוטר יעדיף להאמין למחשב מאשר לבן אדם. כי הרי בני אדם משקרים. זאת ועוד – הגדרה של כל האזרחים כחשודים לא יעזור לשפר אמון בממשל או במשטרה.

 

לסים: איך שלא מסתכלים אל זה – ביזבוז כספי ציבור.

·         מימוש נכון של "תעודת זהות חכמה" – אינו דורש בסיס נתונים מרכזי כלשהו

·         קיום המאגר לא ישפר תפקודה של המשטרה שלא טורחת אפילו לחקור פשעים "קלים" (קמו פריצה או גנבת רכוש)